Kometen

Panstarrs am 24.03.2013
P17-Holmes am 11.11.2007
C-2006 M4 SWAN am 16.10.06
73P Schwassmann Wachmann 3 Komp. B
am 10.05.06
73P Schwassmann Wachmann 3 Komp. C
am 30.04.06
Q2 Machholz am 19.12.04
Q4 Neat am 19.05.04
C/2001/Q4 Neat am 14.05.04
Q4 Neat am 20.05.04
C/2002 V1 (Neat) am 31.12.02
V1 Neat am 11.02.03
C/2004/F4 Bradfield am 29.04.04
C 2002 X5 (Kudo/Fujikawa) am 31.12.02
Ikeya- Zhang am 04.04.02
Ikeya-Zhang am 16.05.02